Nära skjuter ingen hare

I senaste numret av Paletten skriver Pontus Kyander och Kristoffer Arvidsson om de tre doktorshattarna som Malmö Konsthögskola inkasserade i höstas. Båda skribenterna är genomgående kritiska och med all rätt. Det finns ännu ingen forskningskonst utan bara en halvmesyr där man blandar lite traditionell forskning med en utställningsdel.

 

Sverige har fått sina konstnärsdoktorer men de är forcerade eftersom det snarast handlar om att uppfylla högskolans funktioner än något annat. Ett problem är naturligtvis att denna forskning representerar en intern kvalitet som inte har någon motsvarighet i det samtida konstlivet. På ett sätt kan man säga att den internationella samtidskonsten i stor utsträckning består av diverse undersökningar med mer eller mindre avancerade diskursbildningar. Men i slutändan finns det inget som för denna mot något som kan kallas för forskning i akademisk bemärkelse. Det finns inte heller något som tyder på att det härvidlag skulle ske någon förändring. Tidens tendenser pekar faktiskt i motsatt riktning.

 

I varje fall är det intressant att både Kyander och Arvidsson ser en fara i att doktorshatten blir en nödvändig merit för en framtida professor på en konsthögskola. Något ligger det i det här. Kriterierna för en professorstjänst har hittills haft en mycket stark betoning på den sökandes konstnärliga förtjänster. I Sverige sker tillsättningarna på tämligen lösa boliner efter kommitténs bedömning av konstnärlig kvalitet. Jag har mer erfarenheter av det norska systemet som visserligen liknar det svenska men som dock är något mera nyanserat. Denna norska modell kommer nog att också bli bestämmande i Sverige. För övrigt ändrar den inte alltför mycket på systemet.

 

I Norge tilldelas de sökande kompetens för tjänsten eller ej. Sedan kan högskolan välja som de önskar från en sådan lista.

 

För att erhålla kompetens skall följande kriterier beaktas: 1) Konstnärlig produktion på högsta internationella nivå. 2) Produktion av annat som hänger samman med den konstnärliga verksamheten (som att arrangera utställningar, skriva katalogtexter, presentationer eller recensioner), även denna skall vara på högsta nivå. 3) Ha solida insikter i estetisk teori. 4) Äga erfarenhet av undervisning och vägledning på högskolenivå (och då även att vägleda studenter i deras Masters- eller eventuell doktorsarbeten) samt 5) Kunna redovisa goda kunskaper i pedagogik.

 

En eventuell doktorsexamen ger meriter som faller under punkterna 3 och 4. Under alla omständigheter kommer den att ses som en klar förstärkning för den sökande. Men den konstnärliga kvaliteten kommer med stor sannolikhet att även i fortsättningen vara den avgörande. En konsthögskola är beroende av kompetenta krafter som med en internationell måttstock förmår att hävda sig. En utställning i samband med en disputation är inte tillräcklig. Visserligen kan man peka på Mats Leiderstams konstprojekt och utställning, men vi vet att den redan var en internationellt erkänd insats utan något direkt samband med hans doktorerande.

 

Men vi kan ändå tala om en förändring av professorstjänsten. Den kommer alltmer att handla om undervisning och teoretisk handledning. Men man kan räkna med att det finns åtskilliga framstående samtidskonstnärer som kan uppfylla de teoretiska och pedagogiska kraven.

 

 geers-48-hours-wallpaper.jpg

Kendell Geers arbete undersöker hur våld profileras i massmedier och hur våldsbilder banaliseras genom mediernas metod att återge dem. Han tar ofta upp politiska ämnen, raspolitik och våld i Sydafrika varifrån han härstammar. 48 Hours (1999) liknar är collage av tidningstexter som liknar en tapet. Arbetet visar under en period på 48 timmar hur medierna rapporterar om våld och våldsdåd.

 

Ett arbete som Geers är vanligt i samtidskonsten och visar var denna befinner sig i förhållande till forskningen. Nära, men ändå långt ifrån. Geers är aktuell som deltagare på Moskvabiennalen som öppnar den 1 mars.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: