Archive for May, 2007

Trelle är redobogen

May 31, 2007

Nu skall den vara klar, den formidabla rondellhunden Trelle. Kan det betraktas som ett seriöst samtidskonstprojekt? Jodå, man kan se den på det sättet. Utgångspunkten är det stora rondellhundsåret, den folkliga entusiasmen över att placera ut hemmagjorda hundar över hela landet. Tillströmningen är väl över nu och det är dags för det väldiga monumentet där hunden Trelle i Trelleborg kommer in. Man kan se hunden på väg mot närmaste rondell.

 

Men det finns mer än så. När man inte smyger ut i natten för att applicera sitt objekt utan tvärtom opererar med Trelleborgs kommuns välvilliga byråkrati är saken något annorledes. Bildläraren och konstnären Ulf Söderstrand har skött detta diplomatiska uppdrag med stor framgång. Låt oss säga att vi är nära målet. Något missnöje föreligger men hur som helst står hunden där. Man kan gå upp i den. Möjligen blir det strängt förbjudet att göra detta.

 

Hunden är dessutom en hyllning till Trelleborgs kommun. Den terrass som finns på hundens rygg och som befinner sig ca 5 meter över marken har två sittplatser. Dessa symboliserar kommunens öppna och liberala välvilja att lyssna och föra samtal med den enskilde kommuninvånaren: Att sätta sig ned och med största intresse ta del av medborgarens åsikter innan kommunen formar sin vision. Jag kan tänka mig att en sådan vision kan formuleras: Hunden är människans bästa vän. Men i Trelleborg säger vi: Kommunen är kommuninvånarens bästa vän. Detta är dock ett alldeles ödmjukt förslag.

 

Trelle innehåller också ett smärre konstgalleri med bilder från rondellhundsåret.

 

hundframlit.jpg

 

hundlit.jpg

 

 

hunduppelit.jpg

 

Hunden Trelle

May 29, 2007

Nu är hunden Trelle i Trelleborg under konstruktion. Idag sattes arbetet igång. Invigningen av det stora verket sker på måndag den 4 juni  kl 12.

 dsc00476lit.jpg

Hunden Trelle

Mirakeldagar

May 27, 2007

Det är säkert inte någon överraskning att jag hamnat i träbranschen. Jag behöver ständigt mera timmer. Det jag inte har får brutalt sågas ned. Därför var det uppsågningsarbete idag. Till yttermera vissa önskar min publik att allt virke skall vara drivved. Alltså: Från sågat virke till drivved. Jag har försökt att fånga det magiska ögonblicket när träet skall genomgå sin metamorfos och förvandlas till fluten ved. Det finns en mycket kort video som behandlar detta.

 

 

 jagmedsaglit.jpg

Efter utfört dåd

 

Av inträffade mirakel på senare tid är jag mest imponerad av det som inträffade i Hammenhög under påsken. Måhända känner inte alla till den lilla orten Hammenhög i Sydöstra Skåne. Och att det där finns ett sedan länge pågående konstprojekt som leds av Amit Sen. I varje fall blir Hammenhög en berusande bilström under påskveckan då den heliga konstrundan utbryter. Så framträdde mitt i det pulserande fordonsflödet Guds Söner och se, ett mirakel inträffade. Allt detta kan man se och begrunda.

 

Guds Söner stillbild

 

Guds Söner film

Vilks borta hela sommarsäsongen?

May 23, 2007

Vi på Konstvilks har erfarit att konstnär Vilks har drabbats av en knäskada. Då denna verkar vara en långvarig historia har vi uppsökt konstnären för en kommentar.

 

Konstvilks: När uppträdde skadan?

 

Vilks: Det var under påsken. I vanlig ordning spelade vi boll på planen i Nyhamnsläge. Det var särskilt efter en tilltrasslad situation när jag i närkamp sträckte knäet och lyckades stöta bollen i mål. Jag märkte inte särskilt mycket förrän några timmar senare. Jag drabbades då av en kraftig värk i knäet.

 

Kv: Uppsökte du då läkare?

 

V: Nej, jag trodde att jag överansträngt något muskelfäste. Det blev långsamt bättre och den 12 maj ansåg jag mig kunna gå in på bollplanen igen. Vi hade en viktig match.

 

Kv: Och hur utföll det?

 

V: Ja, jag märkte att jag inte kunde spela för full maskin. Men det var som sagt en viktig match och vi vann då vi gjorde mål i matchens sista anfall. 7 – 6. Snart stod det klart att jag sprungit upp skadan igen.

 

Kv: Har du fått någon diagnos?

 

V: Ja, jag var i kontakt med en hjärnkirurg som menade att det otvetydigt var en meniskskada. Diagnosen är inte särskilt god för sådana skador, påpekade han.

 

Kv: Hur känns det idag?

 

V: Det är bättre, men klart att det inte är bra.

 

Kv: Kommer det att påverka ditt arbete som konstnär?

 

V: I och för sig springer jag mycket i backarna och bär tungt, men det verkar inte vara någon större fara med den sortens ansträngningar. Däremot är det tveksamt om det blir något mera spel under de närmaste månaderna.

 

Kv: Den stora sommarsäsongen är alltså i farozonen?

 

V: Ja, uppenbarligen. Det rör sig om ca 30 matcher som jag kan gå miste om. Läkarvetenskapen kan för närvarande inte göra något.

 

Kv: Hur upplever du din situation?

 

V: Det är svårt. Särskilt hårt är det att praktiskt taget ingen har ömkat mig. Endast en (1) bekant har via e-post uttryckt sin medkänsla. Jag tror att det skulle bli betydligt bättre om några fler kunde visa sitt deltagande.

 

 

 

 vilksmednimislit.jpg

Vilks kan vara borta från allt bollspel under sommarsäsongen.

Nimis Maj 2007

May 9, 2007

dsc00320nimislit.jpg

dsc00324stenlit.jpg

dsc00312vindmindr.jpg

Tower of the Winds