Vilks, biografiska uppgifter

En del uppgifter om konstnär Vilks öden och äventyr kommer att finnas här. Det första mötet med konstnär Vilks ur denna synpunkt är när denne ännu inte var konstnär.

 Året är 1968, den 9 juni och platsen Tibirke i Danmark. Intill kyrkan i Tibirke finns en väg från keltisk järnålder. Vilks går ut på denna väg och kanske är det hans första, ännu omedvetna, steg mot bildkonsten.

keltiska-vagen-korrlit.jpg 

 Konstnär Vilks på den keltiska vägen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: