Självbiografiska uppgifter 1979:2

Under maj månad hände en del i konsten kring konstnär Vilks

Med projektet Ekologiskt konstverk hamnade Vilks i rätten.

Utgångspunkten var att Vilks och Dr M retade sig över länsstyrelsen upphuggningar och färggranna märkning av gångleder kors och tvärs på Kullabergs naturreservat. De spärrade den 20 maj av en stig och skrev några texter på bräderna, bl. a. ”För idioter”. Tilltaget blev polisanmält och togs upp av tingsrätten.

  del2-ekol-konstlit.jpg 

Vilks framför Ekologiskt konstverk

  del-2-eko-konstlit.jpg 

Närbild av Ekologiskt konstverk

  del-eko-k-strafforellit.jpg 

Tingsrättens strafföreläggande

Vilks överklagade sedan till hovrätten och vann målet.

     del2-hos-lindhagenlit.jpg 

Vilks och Simon Arne uppklättrade i träd när de besökte Hillforskaren Nils Lindhagen

   

Den 27-28 maj (nattetid) utförde konstnären tillsammans med Simon Arne ett Land-Art projekt i Nyvång.

  del2-nyvang-maj-progr-kunstllit.jpg 

De båda konstnärerna på spaning

  del2-hogenlit.jpg 

Det utförda verket (bokstavligen utan titel eftersom de aldrig kom för sig att namnge det)

   del2-disputanden-pipalit.jpg

Den 31 maj disputerade Torsten Weimarck med sin avhandling Konst och varuform i Lund.

  del2disp-med-publiklit.jpg 

Disputanden Weimarck och opponenten Bo Ossian Lindberg

  del2-eft-displit.jpg 

Samling efter disputationsakten. Från vänster Jörgen Nash, Jean Sellem, Torsten Weimarck, Ann-Charlotte Weimarck, ?, Oscar Reutersvärd, Bo Ossian Lindberg

   del2-leif-o-sturelit.jpg

Två vid den tiden inte helt kontanta kollegor råkade vid detta tillfälle hamna bredvid varandra: Leif Eriksson och Sture Johannessson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: