Självbiografiska uppgifter 1979:3

Under sommaren 1979 genomförde Vilks och Leif Eriksson ett större projekt: Time Fuse Attitudes. Det som intresserade de båda konstnärerna var konceptkonst som vid den här tiden var tämligen okänt och inaktuellt i Sverige. Fortfarande fanns frågan om vad som kunde vara konst och om det var nödvändigt att ett konstverk var ett objekt eller åtminstone en formgivning.

 

För att lägga lite mer tyngd i sina framstötar för en idébaserad konst beslöt konstnärerna att göra en utställning med och kring några kända konceptkonstnärer.

   1979-tim-banderolllit.jpg 

Time Fuse Attitudes fanns på flera platser: På Balderups herrgård, i dess park samt på naturreservatet Kullaberg där Vilks tidigare inmutat Moderna Moderna Museet.

  1979-time-fuse-katalog-korrliten.jpg 

Deltagarlistan var onekligen imponerande men skall förstås med viss modifikation. Konstverken utfördes av Eriksson och Vilks enligt instruktioner från de konstnärer som sände sådana. De som inte deltog på detta sätt blev ändå medverkande genom arrangörernas försorg. I det senare fallet gjordes verken som kopior av tillgängliga koncept eller i konstnärens stil.

 1979-oppenheimlit.jpg 

Dennis Oppenheim

 1979-time-fuse-leif-oppenlit.jpg 

Leif Eriksson sätter upp Oppenheim

 1979-time-fuse-burdenlit.jpg 

Chris Burdens instruktioner

  1979-tim-feknerlit.jpg From An Industrial Street In Queens… 1979-tim-fekner-collit.jpg …To A Footpath In SwedenJohn Fekner 1979-tim-burenlit.jpg 

Daniel Burens arbete godkändes i efterhand av konstnären.

 1979-time-fuse-friedmanlit.jpg 

Ken Friedman approprierades, 1979 var hans textskulptur ”The Disctance…” ett utmärkt exempel på immateriell konst.

 1979-time-publiklit.jpg 

Publik på vernissagedagen vid Beuys fett och filt

  

Utan förvarning försvann utställningen efter några veckor. Skogsvårdsstyrelsen tog bort den.

One Response to “Självbiografiska uppgifter 1979:3”

  1. john fekner Says:

    Great initiatives at this earthly site on the Swedish coast!
    A definitive combination of global artistic exchange, sublime thought and dramatic passion for history and future generations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: