Självbiografiska uppgifter 1980-81

Frågan ställs ofta, varför började Vilks med Nimis? Ja, något skulle göras när det var 1980 och stiltje i konsten. Först ett par år framåt skulle postmodernism och nyexpressionism göra sig gällande.

 

I april 1980 rekognoscerade konstnären för att finna en plats där han skulle uppföra en stenpyramid. Han fann en lämplig plats men upptäckte också att det inte är lätt att bygga en pyramid av sten. Istället valde han drivveden som hade samlats längs det parti av Kullabergs nordsida som bär namnet Håle stenar. Den 31 juli sattes de första bräderna på plats, några dagar senare återvände konstnären med hammare och spik.

 

Vilks praktiska färdigheter var inte stora, han kom att lära sig bankandet och byggandets teknik genom egna erfarenheter.

 b09beginnlit.jpg 

Konstnären och början till Nimis i augusti 1980

 b24-nimis80collit.jpg 

Nimis 14 september 1980

 nimis-m-vilks.jpg 

Konstnären arbetar

(foto: Simon Arne)

  dagbok-klistermarkenlit.jpg 

Vilks dagbok. Redan i augusti kom han fram till namnet Nimis (latin: ”till övermått”) och lät trycka upp två klistermärken.

   jordcirkus-nimis-okt-80lit.jpg

Teatergruppen Jordcirkus besöker Nimis i oktober 1980

  b30nimis81lit.jpg 

Januari 1981

   b29niimis-81lit.jpg

April 1981

   

Vilks gjorde också några andra saker under 1981:

  barnkurs-81lit.jpg 

Kurs i bild för förskolor

  konstbegr-est-uppl-81lit.jpg 

Konstbegrepp och estetisk upplevelse. Den lilla skriften gavs ut på Leif Erikssons förlag Wedgepress & Cheese. En sammanfattning av Vilks konstteorier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: