Självbiografiska uppgifter 1982:2

Länsstyrelsen beslut om vite överklagades av konstnären till Kammarrätten i Göteborg. Och därmed kunde han i avvaktan på ett nytt beslut lugnt fortsätta bygga ut Nimis.

Vilks hade åstadkommit ett kontroversiellt konstprojekt som delade världen i två delar. I den vanliga världen fanns motståndarna i myndigheterna och bland vanligt folk som upprördes av att han tagit ett stycke naturreservat i besittning. Anhängarna, som ständigt kom att öka i antal, fanns bland de många besökarna som gladdes åt upplevelsen. Åtskilliga medborgare är inte förtjusta i myndigheter och för dessa blev Vilks en hjälte som bekämpade byråkratin. I konstvärlden rådde också delade meningar. Den övervägande delen tog avstånd från ett så yvigt och illa förankrat projekt. När Cecilia Stam sammanfattar konståret 1982-83 i När Var Hur 1984 är hon väl snabb att dra slutsatser:

”…troligen fick Vilks exakt den reaktion han ville ha från myndigheterna, som ’precis som vanligt’ ingrep. Konst eller inte, provokationen var väl klassiskt medietillvänd. Någon större debatt blev det inte om det hela.”

Konstnären gjorde ett försök att få stöd från konstvärlden genom att skicka ut en enkät angående projektet. Här är listan som visar konstvärlden i Sverige 1982:

 enkat-konstv-82lit.jpg  

Lista kompletterades med följande namn:

 Ingamaj Beck, Elias Cornell, Thomas Millroth, Helge Zimdal 

Vilks fick ca 30 svar. Av dessa var det endast Folke Edwards som tog avstånd från projektet. Det hjälpte naturligtvis inte men kom ändå att stärka konstnärens positioner. Dessutom hade han funnit en god strategi. Att inkomma med ansökningar och anmärkningar till myndigheterna. Exempelvis ansökte han om tillstånd att bygga en väg ner till verket för att kunna forsla bort det. När länsrådet Linder-Aronsson i en radiointervju sade att skogsvårdsstyrelsen skulle elda upp allt, anmälde han länsrådet för att överträda det eldningsförbud som råder inom reservatet. Han vände sig också till Riksantikvarieämbetet för att få Nimis förklarat som byggnadsminne:

 tt-telegram-okt82lit.jpg  

Viktigaste faktorn var dock medierna som spred budskapet om byråkratins mödor. Myndigheterna fick en svårare resa eftersom allt de företog sig kom att granskas och publiceras.

 lagerrothlit.jpg  

Erland Lagerroth skrev ”Nimis i våra hjärtan” i en serie artiklar där Vilks också fick starkt stöd av sin handledare professor Sven Sandström.

 insandare-hd-3-okt-82lit.jpg  

Insändarna var många. Här en tecknad.

bertheliuslit.jpg 

Deckarförfattaren Jenny Berthelius blev den första som förde in Nimis i litteraturen. Hon berättade historien om ett mord begånget i skulpturen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: