Självbiografiska uppgifter 1985

Vinter 1984-85 förde med sig stark kyla och mycket snö. Senare kom Skälderviken att frysa igen. Konstnären kunde inte göra mycket annat än att dra virke genom snömassorna och lägga upp förråd inför våren.

  b49snow-over-gamla-kopieraliten.jpg 

Nimis vintern 84-85

  

Den 29 januari anlände artisten som han brukade till sitt verk med några algrenar. När han blickade ner upptäckte han att större delen av Nimis var borta och hade förvandlat till en rykande askhög. Händelsen utlöste ett intensivt medieintresse. Någon hade kvällen innan tagit sig ner genom snön för att förstöra verket. 2/3 av Nimis var borta, ca 15 ton.

  brandvilksblandlit.jpg 

Vilks i brandresterna

  b50animis-efter-branden-over-85lit.jpg 

Nimis efter branden

  

Några dagar senare kom skogsvårdsstyrelsen till platsen. Det var nog tänkt att en gång för alla göra slut på historien men det visade sig alltför besvärligt under de svårartade vinterförhållanden som rådde. Skogsvårdarna fick nöja sig med att elda upp brandresterna.

 

Skam den som ger sig, sade konstnären, tog hammare och spik och började reparationerna så snart det blev möjligt. Han blev då omedelbart polisanmäld av markägaren, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Det hjälpte inte, Vilks kunde lugnt hävda att han reparerade de befintliga och skadade delarna för att inte äventyra säkerheten. Stiftelsen anklagade honom också för stöld av deras virke men ett sådant påstående var inte lätt att bevisa.

 

I mars ställde Vilks ut sitt Nimisprojekt på Skissernas museum i Lund: Från 1980 till den stora branden.

  skissernas-utstallning-85lit.jpg 

Vilks på Skissernas museum med sin drivvedsskulptur som ingår i museets samlingar.

 

Den 26 maj invigdes ”Nya Nimis”. Verket hade reparerats och var ungefär en tredjedel av det ursprungliga. Leif Eriksson höll ett anförande från Nimis talarstol: ”Anhängarna och sveket”.

  leif-invigning-85lit.jpg 

Leif Eriksson i Nimis talarstol

  

Den 31 juli var det dags att göra en ny invigning. Under två månader hade konstnären samlat material och därefter verkställdes en återuppbyggnad av de helt försvunna delarna av Nimis. För att verkställa detta företag under loppet av några timmar fick han hjälp av två konstnärskollegor, Stig Carlsson och Simon Arne.

   sds31juli85inv2lit.jpg

Konstnären vid det återupprättade fundamentet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: