Självbiografiska uppgifter 1986 – 1987

Joseph Beuys avled under 1986. Vilks kontaktade då Jeanne-Claude och Christo. Paret blev nya ägare genom att  köpa Nimis från Beuys dödsbo för 2 500 dollar. Sture Eriksen, Beuys behöriga juridiska ombud, var mellanhand.

 

b63kontrchristolit.jpg

Kontraktet för de nya ägarna

 

 

Den 1 januari  1987 genomförde konstnären sin vandring 1.821 (sedan 1980) till Nimis. En vandring genom ett snölandskap.

  87connyrolflit.jpg 

Rolf Gottfries och längre ner Conny Malmqvist vid Nimis i januari

I mars meddelade länsstyrelsen i Malmö att de gett upp fortsatta försök att försöka få bort Nimis.

Men framför allt kom det här året att präglas av att Vilks lade fram sin doktorsavhandling Konst & konster i konstvetenskap vid Lunds universitet. Den danske filosofen Sören Kjörup var opponent. Vilks hade opponenten med sig och det var inga svårigheter att genomföra disputationsakten. Teserna var onekligen djärva. Respondenten hävdade att konst inte existerat före 1700-talet och att konst, strängt taget, inte finns. Konst är istället ett skapat begrepp som kan bli vad konstvärlden gör det till. Inspirationskällorna till avhandlingen var George Dickie, Arthur Danto, P. O. Kristeller och Wladislaw Tatarkiewicz. Avhandlingen var kontroversiell och i de flesta recensioner av den ställde man sig skeptisk. Men den skulle visa sig ha framtiden för sig även om avhandlingsversionen av Vilks teorier långt ifrån var fullt utvecklad.

  87avhandlinglit.jpg 

Konst & konster, Wedgepress & Cheese

  

Konstnären deltog på några smärre lokala utställningar. Bland annat visade han målningar på den jurybedömda Kullakonstsalongen.

Han bedrev också en viss aktivitet som konstkritiker och det här året skrev han om Documenta i Kassel och om Implosion på Moderna Museet.

  87nimisoverlit.jpg 

Nimis 1987

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: