Självbiografiska uppgifter 1993

Vilks lärargärning i Oslo hade 1992-93 inneburit att han skött teoriundervisningen. Under läsåret 93-94 förflyttade han sig till Konsthögskolan i Stockholm som t f professor i konstens teori och idéhistoria. Hans samarbetspartner blev Maria Lind som under samma period var skolans konsthistoriker.

 

På försommaren drog konstnären till Langeland i Danmark. Ett ambitiöst företag drogs igång: Tranekärr International Centre for Kunst og Natur, ”TICKON”. Initiativtagare var konstnären Alfio Bonanno. I slottet Tranekärrs park fanns det stora området för landartprojekt. Bland de många deltagarna fanns David Nash, Jörn Rönnau, Allan Sonfist, Andy Goldsworthy, Nils Udo.

 1993textuslit.jpg 

Vilks bidrag till TICKON, Textus

  

Det kom att handla en hel del om Arx. Rättegången skulle ha ägt rum under sommarsäsongen men blev uppskjuten. En oväntad vändning var att den väldiga betongkolossen publicerades som bok på bokförlaget Nya Doxa i Nora. Förläggare David Stansvik ansvarade för utgivningen.

 1993vilkspaarxlit.jpg 

Vilks i boken

 1993vilkslaslit.jpg 

Konstnären läser i sin skrift

  

Helsingborgs Dagblad gjorde en intervju med myndighetsföreträdarna den 12 november. Här är några utdrag:

 

”Det går att döma Lars Vilks för att han har uppfört Nimis och det har också skett, säger regionåklagare Leif Pihlsgård. Han kommer även att så småningom dömas för Arx.

Men domen gör inte att byggnaderna försvijnner eftersom Vilks i ett lämpligt ögonblick överlät Nimis till någon kufisk person i Amerika. Detsamma kan han göra med Arx.

 

Länsstyrelsen kan själv ta bort det på ägarens bekostnad. Men även då måste man första förelägga ägaren att inom en viss tid ta bort det, annars tas det bort genom samhällets försorg och kostnaden tas ut av ägaren.”

 

Tidningen vänder sig till byrådirektör Lars Knutsson på länsstyrelsen: Varför river ni inte Nimis på det sätt regionalåklagaren föreslår?

 

”Jag kände inte till denna möjligheten och ska kontakta våra jurister om saken. Men det blir fortfarande svårt att få tag på ägaren.”

 

”Vi har ett arbetslag som jag skulle kunna skicka ut i morgon. De skulle kunna slå sönder Nimis med släggor och elda upp det på platsen. Det skulle inte bli så dyrt.”

 

”Varför gör ni inte det?”

 

”Vi måste först veta att vi inte går något olagligt.”

 

”Men vad vi än gör i sammanhanget kommer det att bli väsen.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: