Självbiografiska uppgifter 1994:1

Innan 1994 tar vid kan det nämnas att i december 1993 mottog Vilks tidningen Idags (de under 1990 – 95 sammanslagna KvP och GT) kulturpris, Davidpriset. Priset utgjorde en bronsslunga av Thure Thörn (1999 skulle Thörn och Vilks för en kort tid förenas på Föreningstorget i Eslöv) och 15 000 kr. Kulturchef Ingrid Elam delade ut priset där också Nya Doxas förläggare David Stansvik och Vilks tidigare handledare professor Sven Sandström var närvarande.

 

Fotografen Hans Johnsson hade tagit bilder av 21 sydsvenskar och dessa sammanställdes till en bok. Vilks lyfter sten i sin bild förespeglande att han arbetar med stenboken Arx.

 johnsson-hans-vilks-boklit.jpg 

Vilks i stentagen, foto Hans Johnsson

 

En av de sista striderna mellan det moderna och det postmoderna utbröt vid årsskiftet på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där Vilks var t f professor. Teoritjänsten skulle tillsättas och den något otidsenliga kommitté som utsetts bestod av Ulf Linde, Harald Lyth och Sten Åke Nilsson. Rektorn Olle Kåks var en inbiten modernist men då den postmoderna falangen med Lars O Ericsson i spetsen gick till motangrepp fick han och skolan kasta in handduken. Tillsättningen blev uppskjuten.

  john-peter-94lit.jpg 

John Peter Nilsson föreläser om manlighetsprojektet på Konsthögskolan inbjuden av Vilks

  anders-olsson-94lit.jpg

Och här är det Anders Olsson som talar om melankolin

 arx3elveret94lit.jpg 

Stenboken Arx skulle enligt förlaget utges i 50 ex. Men det blev endast 3. Här ses ex 3 på gamla elverket i Helsingborg utförd i samband med en utställning.

  arxpocketlit.jpg 

Arx, stor och otymplig, kom också ut i pocketformat på Nya Doxa. Här ses den tillsammans med några andra böcker från förlagets utgivning.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: