Självbiografiska uppgifter 1994:2

Nu var det dags för förhandling i tingsrätten rörande stenboken Arx. Den 13 juni samlades konstintresserade och andra för att övervara den rättegång som utannonserats som teaterföreställning.

 statsteat-annonslit.jpg 

Annons i HD. Annonsen förde med sig att intresserade ringde till tingsrätten för att beställa biljetter (Helsingborgs Dagblad 940613).

  

Rådmannen Roger Backman kunde se att salen var fullsatt och att korridoren utanför också var full. Statsåklagare Leif Pihlsgård yrkade fängelsestraff eller åtminstone strängt bötesstraff. Enligt min mening genomförde båda sina skådespelarprestationer på ett förtjänstfullt sätt. Av allt de gjort som gärning skulle denna dags händelse vara det som de blev ihågkomna för. För Pihlsgårds del finns dock ytterligare ett avtryck i fiktionens värld.

 

Vilks advokat Erik Norman framförde i sin slutplädering att Arx kommer att bli en del av vår kultur i framtiden, liksom hällristningar och runstenar. Då hade redan Vilks två vittnen framträtt med grandiosa prestationer, först Lars Nittve (vid den här tiden chef för Rooseum), som hävdade att det fanns ett starkt stöd för Arx i konstvärlden och sedan filosofen Arno Victor Nielsen, mannen som har en oväntad synpunkt på alla frågeställningar.

 vilks-o-arno-tingslit.jpg 

Vilks med Arno Victor Nielsen på tingsrätten i Helsingborg

 

Nå, allt detta var bara kattens lek med råttan. Åklagarsidan satt med de juridiska korten. Då den fällande domen mot Nimis (1986) vilade på svaga grunder, hade lagstiftarna utarbetat ett tillägg i lagtexten (”Lex Nimis”) som innebär att ”varje form av anläggning eller uppställning av för reservatet främmande föremål är förbjuden”. Med denna juridiska förstärkning dömdes Vilks till 100 dagsböter à 100 kr. Men böterna var inget större problem. Boken Arx hade 352 sidor och konstnären sålde sidorna för 100 kr styck. De var lättsålda. Särskilt attraktivt var att köpa en sida med sjöutsikt.

 

I Expressen (940615) skrev Helena Milstam en mycket läsvärd recension av Statsteaterns föreställning ”Som vore det verklighet”. ”…domaren framförde sin roll med bravur, egensinnig och argsint. Åklagaren däremot föreföll oengagerad och övertygade inte alls med sin slappa retorik” /…/Advokaten var både elegant och vältalig när han vädjade till det sunda förnuftet och påminde om det principiella samtycke till verket som tycks finnas från allmänhetens sida. ’Vilks kommer inte som någon tjuv om natten utan arbetar öppet’, sade han. /…/ Den anklagade dömdes till stränga dagsböter och därmed föreföll han ganska nöjd. Det betyder en fortsättning på tragedin med komiska inslag, och stjärnan mottogs med stående gratulationer. ’Til lycke, for kunsten’, ropade Nielsen.”

 

Dan Jönsson, numera DN:s kritiker, skrev en artikel ”Lagen om konstens jävlighet” i GT/Kvällsposten (940616): ”Med sina verk vid Skälderviken har Lars Vilks skapat den symboliska plattformen för ett anarkistiskt underminerande av de ortodoxa strukturerna inom både konst och samhälle – en karnevalisk narrspegel vars effekter tycks i det närmaste outtömliga (och bland vilka åklagarens rubricering av Arx som ett ’återfall’ framstår som en av de komiska höjdpunkterna). Jag är glad att någon lyckas använda konsten på det sättet – också om det måste ske i ett naturreservat. Lagens långa näsor är lustiga att se.”

 

I november genomförde Vilks tillsammans med arkitektstudenter från Tekniska Högskolan i Lund ett byggprojekt på stortorget i Lund. Tillstånd hade inhämtats men det dröjde inte många minuter förrän en polisbild körde upp på torget och frågade vad som försiggick. Men saken var i ordning och sedan blev det bygga av. I ett enda mäktigt byggpass sköt ett torn i vädret. Det fick sedan stå kvar under några dagar innan det flyttades till Tekniska Högskolan där det stod under några månader.

 lund-stortorgetlit.jpg 

Konstruktion utan titel på Stortorget, Lund (lägg märke att “utan titel” här inte är en titel)

  

Det här året skrev Vilks boken Nimis och Arx som givetvis utgavs av Nya Doxa.

  vilks-av-hasse-plit.jpg 

Vilks 1994. Foto av Hasse Persson

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: