Självbiografiska uppgifter 1995:2

På teorisidan hann han också med ett och annat. En artikelserie i Sydvenska Dagbladet behandlade samtidskonsten i 6 delar (2.7, 5.7, 7.7, 9.7, 12.7 o 15.7). Dessutom producerade han en bok, Konstteori. Kameler går på vatten, Nya Doxa.

 

Naturjournalisten och ekosofen Jan Danielson var anhängare till Vilks projekt. När han under hösten besökte Kullabygdens Ornitologiska Förening (där man inte var särskilt förtjust i konstnären) för att se på fåglar ute vid Kullens fyr, gjorde han också ett reportage om Vilks.

 1995vilks-av-j-danielsson-95lit.jpg

Vilks fotograferad av Jan Danielson

  

Efter sin sejour i Stockholm fortsatte Vilks att föreläsa på Kunstakademiet i Oslo. Uttalade meningsskiljaktligheter var ingalunda något ovanligt på Kunstakademiet, men den här hösten kulminerade motsättningarna mellan lärare och elever gentemot rektorn Jan Åke Pettersson. Hans förslag om att upprätta två nya professorer i figurativa tekniker hade genomdrivits av utbildningsminister Gudmund Hernes. Ett rätt egendomligt ministerstyre rådde alltså i Norge. Professorerna i figurativa tekniker blev också upprättade men utan Odd Nerdrum och Per Ung som var Petterssons huvudkandidater. Professurerna tillsattes endast en gång.

  1995oslo-95lit.jpg

En del av oppositionen mot nyordningen på Statens Kunstakademi, från vänster Stian Grögaard, Ingrid Book, Staffan Schmidt, Vilks, Michael O’Donnell.

 

Under årets sista månader hade en val förirrat sig in i Skälderviken (Helsingborgs Dagblad 951130). Troligen var det en vikval. Konstnären såg den vid flera tillfällen när han arbetade med sina skulpturer.

  1995arx-o-nimis-95korrlit.jpg

Arx 1995

 1995nimis-vind-95korrlit.jpg 

Vindarnas Torn 1995

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: