Självbiografiska uppgifter 1996

I februari kom beskedet att länsstyrelsen beslutat att inte agera vidare i ärendet Nimis och Arx. Länsrådet Gunilla Hedesten-Nordin meddelade att det nu var fastighetsägarens sak. Fastighetsägaren, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, ville dock inte ta över ärendet. De återlämnade ärendet till länsstyrelsen som inte ville ha det.

Vilks medverkade i en utställning på Galleri Norre Port i Halmstad, Den 53:e staten, där bl. a. Thomas Broomé, Pontus Raud och Lova Hamilton deltog. Arrangörer var galleriägaren Johan Rosenlind och Maria Rydbrink-Raud som var programledare för TV-programmet Synk. Rydbrink-Raud producerade och regisserade också en film som visades detta år, Kvalster. Vilks hade en roll som galen vetenskapsman.

  1996-thomas-o-pontuslit.jpg 

Thomas Broomé och Pontus Raud i Den 53:e staten

  

Nimis fick en hemsida på Internet. Det var nu man på allvar började koppla upp sig i Sverige.

Den 2 juni proklamerades den fria staten Ladonien (Ladonia), 1 kvadratkilometer kring skulpturerna Nimis och Arx. Konstnären menade att tiden var inne för en sådan handling sedan de svenska myndigheterna gett upp sina försök att få bort de olagliga skulpturerna. Därmed kunde man säga att svensk lag inte längre hade full giltighet på platsen, den var permanent ockuperad. Konstnären utropade sig till riksföreståndare och tillsatte en rad ministrar. Till statsminister Göran Persson och till kung Carl XVI Gustaf sändes ett brev som meddelade landets självständighetsförklaring.

 1996vilksoministrlit.jpg 

Riksföreståndaren med filmminister Stellan Olsson. I bakgrunden från vänster Margareta Granvik, jazzminister, Svenborg Mellström, postminister, Kjell Mårtensson, miljöminister.

   1996-fanfar-m-johan-nilsson-och-hildalit.jpg

Johan Nilsson och Hilda Knave spelar upp en fanfar för Ladonien. Stycket komponerades av Ladoniens hälsominister Toomas Mathiesen.

  1996-riks-slar-in-ladlit.jpg 

Vilks invigningstalar

  

Medborgarskap kunde sökas manuellt på platsen om riksföreståndaren var tillstädes. Men det gick också bra via Internet. Ansökningar kom också från andra länder än Sverige, till en början främst från USA. I Texas finns också en stad som heter Ladonia, vänskapsförbindelser upprättades mellan platserna.

Årets kulturhuvudstad var Köpenhamn. Ett projekt där Vilks engagerades bar namnet Trilogi, ett landartprojekt med utgångspunkt i begreppen konst, natur, vetenskap. TICKON-parken, Botanisk have i Köpenhamn samt Brandts Klaedefabrik i Odense var platser för utställningar. Vilks medverkade tillsammans med curatorn Andreas Jürgensen i Odense. Där arrangerades en översiktlig utställning om landart. Vilks byggde en del av utställningsrekvisitan.

  1996-brandts-brolit.jpg 

Brobygge i Brandts Klaedefabrik

  1996brandts-smithsonlit.jpg 

”Robert Smithsons museum” i Brandts Klaedefabrik

  

En privatperson hade JK anmält länsstyrelsen handläggning av Nimisärendet. I november kom JK:s utslag, prickning av länsstyrelsen för passivitet och dålig handläggning. Så tvingades länsstyrelsen att ta nya tag.

En motorsågsbeväpnad marodör gjorde i början av december ett försök att såga ner Vindarnas Torn. Men eftersom Vilks inte bygger med specifikt bärande punkter var det svårt att hitta rätt. Sågningen hade slutat i en av Vilks många spikfällor.

 1996-vind-o-wotlit.jpg 

Vindarnas Torn 1996

  1996wotan3-96lit.jpg 

Wotans Torn 1996

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: