Självbiografiska uppgifter 1997:1

I början av året inleddes val i Ladonien. Antalet medborgare hade nått över 1 000 och riksföreståndaren Vilks organiserade röstningen som skedde på Internet. Utfallet av valet blev Remonin Ladonien, alltså en republikansk monarki med drottningen Ywonne I Jarl och presidenten Fernando Rodrigues från Brasilien.

1997ladonien-val-97lit.jpg

 

  

Nimis drabbades av två förluster. Den 3 februari satte någon eld på 12-meterstornet AF (Ascendentens Funktion), en förlust på ca 3 ton. I april drog en kraftig stor med vindar på över 30 m/sek in från nordväst och det välbyggda Vindarnas Torn lade sig raklångt längs stranden. Men det var naturligtvis inte möjligt att lyfta tornet. Konstnären fick mycket att stå i. Arx skulle byggas vidare med all den betongtransport som det innebar. Därtill skulle två torn byggas upp på nytt.

 1997brand-97.jpg 

Vilks vid brandplatsen

 1997vind-korr-97.jpg 

Det fallna Vindarnas Torn

 1997nya-af-97lit.jpg 

Återuppbyggnad inleddes omedelbart efter branden

  

Sommarsäsongen bjöd på en rad uppgifter för byggaren Vilks. Först ut var utställningen Dendron i skulpturparken Patmos, Telemark, Norge.

 1997konstnarer-i-patmos-97lit.jpg 

I skulpturparken Patmos, från vänster Mikael Hansen, Maarit Nissilä, Gudjon Ketilsson, Vilks och Nils Aasland

  1997telemark-dendron-koloni-97lit.jpg 

Vilks bidrag, koloni (för Ladonien)

  1997koloni-mus-korrlit.jpg 

I Koloni fanns också ett museum med negativa arbeten av Gudjon Ketilsson. Vilks samlade och satte upp de virkesdelar som Gudjon högg bort när han gjorde sin skulptur.

  

Konstnären var inbjuden till Sofieros slottspark för att delta i en utställning där också Ulla Viotti och Lena Lervik medverkade.

 1997sofiero-97lit.jpg 

Vilks bidrag blev en fotbollsplan med mål av drivved där ett speciellt vänsterkryss var markerat, en träff där gav 2 mål. Under utställningstiden spelades ett VM i fotboll med hjälp av ett dataspel. Ladonien deltog i sitt första VM med ett starkt lag vilket dock blev utslaget i kvarstfinalen.

   1997sofiero-m-reine-97lit.jpg 

Projektet fick som extra tillskott en straffsparksduell mellan konstnären och den dåvarande tränaren för HIF, Reine Almqvist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: