Självbiografiska uppgifter 1997:2

I Falkenberg iscensattes ett större skulpturprojekt, Sculptura 97. Utställningsansvariga var Jan E. Forsberg och Johan Rosenlind. Över 20 konstnärer var inbjudna. En blandad sammansättning där man t ex finner Ivan Kafka, Rudolf Schäfer, Per Kirkeby, Peter Tillberg, Claes Hake, Pål Svensson, Calle Örnemark.

 

Sculptura 97 är en i raden av stadsutställningar med platsspecifika installationer. Liksom flera andra blev den kontroversiell för traktens invånare. En omfattande debatt utbröt men den övergick raskt också i handgripligheter. Natten mellan den 11 och 12 maj satte någon eld både på Goras och Bandolins Kökkenmödding och Vilks Ambassad. Brandkåren var först inte klar över att det var ett dubbellarm, den begav sig till Ambassad och släckte där elden. När man nådde Kökkenmödding var det för sent. Det finns en bild av branden på Bandolins hemsida.

 

För att förhindra ytterligare eldande i Ambassad lät arrangörerna begjuta konstruktionen nattetid genom att Ätrans vatten fick strila ner från toppen medelst en slang.

    1997falk-amb-overlit.jpg 

Ambassad

 

Vandaliseringen fortsatte under flera veckor mot andra skulpturer. Uppmärksamheten kring Sculptura 97 hade blivit en stor mediesak och utställningen blev känd i hela landet.

 

Under utställningstiden gjorde dignitärer från Ladonien ett statsbesök i Falkenberg.

  1997statsbesok-falk-97lit.jpg 

Statssekretaren talar, flagghållare Hjärnminister Tiit Mathiesen och Hälsominister Toomas Mathiesen.

 

Ambassad bjöd på åtskillig relationell estetik. Husägaren som bodde intill var mycket uppbragta över konstskapelsen och inkom till kommunen med en rad klagomål.

  1997falk-amb-fru-97lit.jpg 

Husägaren med sitt hatobjekt

  

Ambassad var en solid konstruktion och tanken var att den skulle stå kvar under något är efter utställningens slut. Protestvågen förde dock med sig att de ansvariga förordade ett borttagande. Vilks valde då en av honom välkänd strategi nämligen att sälja skulpturen. Ägare blev Ladoniens historieminister Torbjörn Byman. Kommunen bemötte köpet med en kreativ taktik. Ambassad flyttades genom avsågning och bogsering till norra hamnen där den på nytt ställdes upp. En god plan för att undanröja problemet men det man inte hade räknat med var att säsongens första höststorm var kraftfull. Ambassad föll i vindarna och därmed blev kommunen ersättningsskyldiga. Ett försök att resa verket med den stora hamnkranen genomfördes men detta slutade med att Ambassad förvandlades till ett gigantiskt plocke-pin spel.

 1997falk-flytt-amb-97lit.jpg 

Kranen lyfter Ambassad

  1997falk-flytt-amb-vatten-97lit.jpg 

Ambassad bogseras

  1997falk-amb-flytt97lit.jpg 

Ambassad reses

  1997falk-amb-kranplock-97lit.jpg 

Ambassad i spillror

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: