Självbiografiska uppgifter 1998

Länsstyrelsen, som 1996 hade fått en tillrättavisning av JK genomförde ett nytt försök att få bort Nimis och Arx. I mars begärde man handräckning av kronofogdemyndigheten i Malmö för att avlägsna skulpturerna. Den 6 maj förklarade sig kronofogdemyndigheten beredd att riva eftersom fogden inte trodde på att Nimis ägdes av Christo eller att Arx var sålt till över 300 ägare. Dramat uppmärksammades stort av medierna och ledde till rubriker som ”Dagarna räknade för Vilks konst”. Men tingsrätten avvisade kronofogdens rivningskrav och ärendet överklagades av länsstyrelsen till hovrätten. Utslaget kom i december och hovrätten gick på samma linje som tingsrätten.

  Konst på hög 

Industrihögen i Kvarntorp utanför Kumla invigdes det här året som en skulpturpark. Anders Fasth är projektledare för Konst på Hög och han startade projektet tillsammans med konstnären Olle Medin. Vilks bidrag blev träskulpturen Waaaall.

 98waaaallkorrlit.jpg 

Waaaall 1998

  Rosendal, Djurgården: Trädgården och Konsthantverket. 

Landskapsarkitekterna Ulf Nordfjell och Lars Krantz stod bakom den stora trädgårdsutställningen. Vilks uppdrag var att skapa en entré, vilket blev Barockentré med falskt perspektiv.

   98rosendalentrekorrlit.jpg

Barockentré, Rosendal

  98rosendalsilvialit.jpg 

Här passerar kungen och drottningen Barockentré.

  Gräns 

Christel Jönsson var projektledare (och deltagare) för Gräns i Höganäs kommun. Utställningen fick stöd från Statens Konstråd. Medverkande konstnärer Ann Blomberg, Johnny Ewald, Lone Larsen. Dessutom Rikard Högberg som inbjudits av Vilks för att göra skulpturen Ing för en parkeringsplats i Höganäs.

 98motorvaglit.jpg 

Ett av Vilks bidrag till Gräns, 20 cm motorväg

  98ingkorrlit.jpg 

Skulpturen Ing av Rikard Högberg

   98konstn-i-granslit.jpg

Konstnärerna som medverkade i Gräns

   Ladonien 

Jazzkonsert med jazzminister Margareta Granvik blev det även det här året. Trots att regnet föll stadigt under konserten svek inte publiken.

 98-jazzktiitostaffanlit.jpg 

Hjärnminister Tiit Mathiesen och Staffan Holmin på saxofoner under paraply.

  98-jazzk-granviklit.jpg

Den sjungande ensemblen, jazzminister Granvik till höger 

  

Ett statsbesök inföll i september då, Elsebeth Gerner Nielsen, dansk kulturminister 98-01, kom på visit. Besöket blev kontroversiellt eftersom Nimis var olagligt.

 98elseovlit.jpg 

Statssekreterare Vilks med dansk kulturminister

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: