Självbiografiska uppgifter 2000:1

Skador

Den 30 januari blev Wotans torn stormens rov. Händelsen upptäcktes dagen därpå, hela tornet hade lyfts av vågorna och kastat ut över hela stranden. Vilks inledde återuppbyggnadsarbetet den 1 februari. Den nya versionen av Wotans torn var färdigställd till sommaren.

  2000fallenwotanvilkslit.jpg 

Vilks på stranden med delar av Wotans torn i bakgrunden

  2000wotan2lit.jpg 

Uppbyggnadsarbete

wotan-nya-stormlit.jpg 

Wotans torn återuppbyggt

 

  Hovrätten kommer

Markägaren fick prövningstillstånd i Hovrätten angående sitt krav att alla skulpturer skulle avlägsnas. Rättegången, igen med syn på stället, ägde rum den 30 augusti. Besättningen från hovrätten bestod av tre domare. Markägaren representerades av advokat Magnus Holme; advokat Erik Norman var Vilks ombud. Domen, som föll en månad senare, blev densamma som i tingsrätten, Nimis och Arx skulle stå kvar medan Omfalos skulle avlägsnas. Domslutet överklagades av markägaren till Högsta Domstolen som gav prövningstillstånd.

2000hovr-holme-o-vlit.jpg   

Vilks och advokat Holme

2000hovr-vid-arxlit.jpg   

Vilks förevisar Arx för hovrätten

eriknorman-o-vilks99lit.jpg   

Advokat Erik Norman och konstnären

  

Friggebodens 20-årsjubileum i Jönköping

På länsmuseet i Jönköping arrangerades en utställning om Friggeboden. Museichef Eva Londos hade engagerat Vilks för ett konstnärligt bidrag. Det blev Laglydighetens gång. Vid utställningen slut blev konstverket ensamt kvar på museigården. Under åren fördes en långvarig diskussion om det skulle vara kvar. År 2007 beslöt man att verket skulle restaureras.

2000ritnfriggeblit.jpg   

Vilks planritning. 10 m2 var den tillåtna ytan. Genom att skapa ett tomt utrymme i mitten blev Laglydighetens gång betydligt större.

friggebvilkslit.jpg  

Vilks framför Laglydighetens gång

friggebolit.jpg   

Landshövdingen i Jönköpings län, Birgit Friggebo slår sista spiken

friggebod-jonkop00.jpg   

Laglydighetens gång år 2006

2000vilksjapansktlit.jpg  

Vilks på japanska i tidskrift 2000

2000ivindlit.jpg  

Konstnären i Vindarnas torn. Tornet som hade fallit en gång och som i december1999 knäckts i en storm. Nykonstruktionen 2000 visade sig bättre hållbar.  

  

One Response to “Självbiografiska uppgifter 2000:1”

  1. Del 1367: Havsrisken i konsten at Vilks.net Says:

    […] fick snart känning av den böljande krabaten men ingen av incidenterna var total förrän år 2000 då stranden sopades ren som av en stormvind – vilket var fallet. Wotans andra version skulle […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: