Självbiografiska uppgifter 2002:1

Utställning på Akershus Kunstnersenter i Norge

Tidigt på året ställde konstnären ut i Akershus som ligger ett stycke öster om Oslo. Utställningen bestod av teckningar, texter och ljudinspelningar.

 8 cm Omfalos 

I januari inkom en skrivelse till länsstyrelsen från konstnär Vilks. Han bad om att få sätta upp ett minnesmärke över den borttagna Omfalos. Ett litet sådant, hans förslag var 16 cm, alltså en tiondel av det ursprungliga. Han sade sig också kunna nöja sig med hälften av detta.

Svaret kom den 11 januari från Miljöenheten (ärende 521-1240-02/1284-202):

”Länsstyrelsen gör den bedömningen att uppsättning av minnesmärket i form av en modell av det tidigare ’Omfalos’ enligt förfrågan inte omfattas av förbuden i reservatsförordnandet. /…/ Länsstyrelsen förordar en modell i storlek 8 cm, eller gärna mindre.”

Krapperupsstiftelsen protesterade men det brydde sig konstnären inte om. Resningen av den 8 cm höga skulpturen skedde den 27 februari.

  vilks-8-cm-omfalos-02lit.jpg 

Resningen av Omfalos 8 cm. En av influensa svårt drabbad konstnär genomförde med yttersta möda den relationella performanceakten.

  Omfalos kommer tillbaka 

En annan händelse i februari var att Omfalos hämtades från kronofogdens lager i Helsingborg och placerades utanför Hotell Kullaberg i Mölle. Initiativtagare var Martin Jörgensen som ansvarade för verksamheten på hotellet. Han ordnade också utställningar och möte med kända konstnärer. Ernst Billgren engagerades i detta sammanhang och därför mötte han Vilks när hans egendom Omfalos kom på plats i Mölle.

 billgrenvilks02lit.jpg 

Vilks och Billgren med hämtad Omfalos

  

Massmedial uppmärksamhet

Vilks hade genom åren fått en närmast formidabel medietäckning av sina konstprojekt. I det avseendet blev 2002 ett av de allra största. Omfaloshistorien var en massmedial storhet och när TV-programmet Kultursöndag startade i mars visades Erik Tjernströms film om Vilks i olika verksamheter.

 kultursondag2002lit.jpg 

Vilks i Kultursöndag

   

Men det skulle bli mer, en ännu större nyhet blev ”den pakistanska incidenten” (se nedan). Efter det gjorde Vilks ännu ett framträdande, nu som objekt i Mediemagasinet.

  

Ladonien och Pakistan

Medborgarantalet ökade ständigt i Ladonien eftersom man kan söka medborgarskap på hemsidan. I början av året kom det allt fler ansökningar från Pakistan. I början av mars kunde det flyta in ett hundratal på en enda dag. Önskemålet för de sökande var att flytta till Ladonien för att där skaffa sig arbete och bostad. När det hade kommit mer 3 000 ansökningar blev det en intressant nyhet som kring den 11 mars gick ut över hela världen. Responsen på denna nyhet skapade ett enormt intresse för Ladonien och dess hemsida. Nya medborgare strömmade till från hela världen. År 2001 hade landet 5 499 registrerade medborgare och siffran hade 2002 stigit till 10 200. Då oräknat pakistanierna som på grund av omständigheterna fick nekas medborgarskap.

  scr-cnnlit.jpg 

Nyhetssida från CNN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: