Archive for February, 2008

Självbiografiska uppgifter 2006:1

February 15, 2008

Olycka vid Nimis 

Olyckor inträffar någon gång per år när människorna strömmar ned för att beskåda skulpturerna. Det är emellertid inte skulpturerna som utgör faran utan den omkringliggande terrängen. Antingen den steniga stranden eller sluttningen där det är lätt att halka till. Det senare var fallet i april då en kvinna från Schweiz bröt fotleden. En stor räddningsinsats med patrull till fots, helikoptrar och båt tog sig an fallet och med någon svårighet lyckades man få kvinnan ombord på räddningsbåten.

 helikopter.jpg 

Polishelikoptern kommer

 olyckabat.jpg 

Den skadade lyfts ombord på räddningsbåten

  Konst på hög, Kumla 

År 2006 blev ett fullmatat program för konstnären. Hans första åtagande var att återvända till Kvarntorpshögen där han uppfört en träskulptur 1998 och renoverat två år senare. Nu skapades Hesperidernas trädgård, en triangelformad mur i vilkens mitt ett äppelträd planterades. Denna mytiska plats bevakad av Atlas, hans döttrar och draken Ladon skall ha legat långt norrut, kanske någonstans på Närkeslätten. I trädgården växte de gyllne äpplena.

 hesper3.jpg

Hesperidernas trädgård

 hesperiderna-kumla-med-tradlit.jpg 

Med träd

  Livets träd, Silkeborg Bad, Danmark 

I det danska kulturcentrat Silkeborg bad genomfördes en stor utställning som kretsade kring materialet trä. Vilks uppförde ett trätorn, Biskopens hatt. Namnet syftar på den legend om biskopen som tappade sin hatt, på den plats den hamnade uppfördes staden Silkeborg.

  silkeborglit.jpg 

Biskopens hatt

   Kiosk i Höganäs kommun   

Liksom under fjolåret arrangerade Kultur- och fritidsnämnden ett konstprojekt med Vilks och kocken Niklas Ekstedt. Regeringen hade utsett Höganäs till en av de orter som skulle företräda mångkultur. I projektet Kiosk serverades mat från tre fjärran länder, Peru, Elfenbenskusten och Kambodja. Vilks byggde kiosken i vilken ingick små konstutställningar från de berörda länderna samt en basketbollskorg för intresserade motionärer.

  perukiosk.jpg 

Kiosk på Sundstorget i Höganäs

  nikopet.jpg 

Basketboll spelas

  nikservelf.jpg 

Niklas serverar exotisk mat.

Självbiografiska uppgifter 2005:2

February 4, 2008

Restaurang Samuel Columbus 

Kultur och Fritidsförvaltningen inviterade Vilks och kocken Niklas Ekstedt för att de tillsammans skulle göra ett projekt kring mat och konst. Resultatet blev att Vilks byggde en provisorisk restaurang, Samuel Columbus, temat utgick från en dikt av denne skald, fem sinnen. Niklas Ekstedt svarade naturligtvis för mat och servering. Arrangemanget blev tämligen exklusivt. I två sittningar kunde de som hann anmäla sig först avnjuta en överdådig måltid.

  restperu.jpg 

Restaurangen Samuel Columbus

  niklaspresent05lit.jpg 

Niklas berättar om maten

   niklasarrang05lit.jpg

Niklas lägger upp, i bakgrunden en skulptur av Antony Gormley

  Nimis 25 år 

Nimisprojektet inleddes den 31 juli 1980 och det var alltså dags för 25-årsjubileum. Och den 31 juli var lämpligt en söndag och då avfirades händelsen. Vilks höll ett tal, det nya missilvapnet mot Sverige visades upp, Minister of Art & Jump genomförde ett hopp och den nya golfbanan med ett hål invigdes.

  vilkssprang05lit.jpg 

Vilks i ett jubileumsprång

  strandlitmindxx.jpg 

Publik

  jubhoppbeskurjpg.jpg 

Fredrik Axwiks hopp

  jubgolflit.jpg 

Golfbanan invigs

  Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar 

Tillsammans med Martin Schibli skrev Vilks boken Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar. Boken kom att väcka en hel del uppmärksamhet.

   boken-3-dagar-05lit.jpg

Utgiven på Nya Doxa

  Bloggskrivandet 

Sommaren 2005 blev Ladoniens nyhetsorgan Ladonia Herald omvandlad till en blogg, Herald News. Sedan dess har den försett världen med regelbundna nyheter,

 

Ytterligare en blogg kom igång, Vilks.net. Det första större projektet kom att handla om konstkritik. Konstnären återanvände redan skriven konstkritik för att visa att man med enkla medel kan få en sådan text att blomma ut på nytt.

  

Föreläsaren

 

Vilks hade blivit en flitig föreläsare och konstguide och genomförde under året ca 80 framträdanden.