Självbiografiska uppgifter 2006:1

Olycka vid Nimis 

Olyckor inträffar någon gång per år när människorna strömmar ned för att beskåda skulpturerna. Det är emellertid inte skulpturerna som utgör faran utan den omkringliggande terrängen. Antingen den steniga stranden eller sluttningen där det är lätt att halka till. Det senare var fallet i april då en kvinna från Schweiz bröt fotleden. En stor räddningsinsats med patrull till fots, helikoptrar och båt tog sig an fallet och med någon svårighet lyckades man få kvinnan ombord på räddningsbåten.

 helikopter.jpg 

Polishelikoptern kommer

 olyckabat.jpg 

Den skadade lyfts ombord på räddningsbåten

  Konst på hög, Kumla 

År 2006 blev ett fullmatat program för konstnären. Hans första åtagande var att återvända till Kvarntorpshögen där han uppfört en träskulptur 1998 och renoverat två år senare. Nu skapades Hesperidernas trädgård, en triangelformad mur i vilkens mitt ett äppelträd planterades. Denna mytiska plats bevakad av Atlas, hans döttrar och draken Ladon skall ha legat långt norrut, kanske någonstans på Närkeslätten. I trädgården växte de gyllne äpplena.

 hesper3.jpg

Hesperidernas trädgård

 hesperiderna-kumla-med-tradlit.jpg 

Med träd

  Livets träd, Silkeborg Bad, Danmark 

I det danska kulturcentrat Silkeborg bad genomfördes en stor utställning som kretsade kring materialet trä. Vilks uppförde ett trätorn, Biskopens hatt. Namnet syftar på den legend om biskopen som tappade sin hatt, på den plats den hamnade uppfördes staden Silkeborg.

  silkeborglit.jpg 

Biskopens hatt

   Kiosk i Höganäs kommun   

Liksom under fjolåret arrangerade Kultur- och fritidsnämnden ett konstprojekt med Vilks och kocken Niklas Ekstedt. Regeringen hade utsett Höganäs till en av de orter som skulle företräda mångkultur. I projektet Kiosk serverades mat från tre fjärran länder, Peru, Elfenbenskusten och Kambodja. Vilks byggde kiosken i vilken ingick små konstutställningar från de berörda länderna samt en basketbollskorg för intresserade motionärer.

  perukiosk.jpg 

Kiosk på Sundstorget i Höganäs

  nikopet.jpg 

Basketboll spelas

  nikservelf.jpg 

Niklas serverar exotisk mat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: