Archive for December, 2012

RH, Miranda, Waterhouse

December 17, 2012

mirKM

RH och Waterhouse (Miranda), olja på papper, A3 (såld)

RH och Gerhard Richter

December 17, 2012

RichterM

RH och Gerhard Richter, olja på papper, A3