Archive for April, 2008

Självbiografiska uppgifter 2007:1

April 6, 2008

Palais de Tokyo

 

Rondellhundens år inleddes med att konstnären deltog i utställningen ”États” på Palais de Tokyo i Paris. Ett begränsat deltagande eftersom det ingick i Peter Coffins projekt där han presenterade ett antal mikronationer och då bland andra Ladonien.

 

Flaggparad på Palais de Tokyo

 

 

Notre Dame de Surahammar

 

Svenska Kyrkan arrangerade en utställning med ca 25 konstnärer som utförde verk i Västmanländska kyrkor. Vilks tilldelades Surahammar och fick gehör för att uppföra en kyrkbyggnad på den plats där den gamla kyrkan tidigare stått. Den hade förstörts genom mordbrand.

 

 

Notre Dame de Surahammar

 

 

 

Interiör