Archive for December, 2011

de Kooning och RH

December 25, 2011

de Kooning och RH (olja, A3) (såld)

Francis Bacon och RH

December 16, 2011

Francis BAcon och RH (olja, A3) såld

RH och Soutine

December 3, 2011

RH och Soutine, olja, A3 (såld)

RH och Turner

December 2, 2011

RH och Turner, olja, A3 (såld)