Archive for March, 2012

Äggdramat i Karlstad

March 27, 2012

Äggattacken under föreläsning i Karlstad, olja på papper, A3 (såld)

Warhol och RH (condemned)

March 21, 2012

Warhol och RH (Condemned), Olja på papper, A3 (såld)

Chagall (2) och RH

March 18, 2012

Chagall och RH, olja på papper, A3 (såld)

Picasso och RH

March 16, 2012

Picasso och RH, olja på papper, A3 (såld)

Chagall och RH

March 14, 2012

Chagall och RH, olja på papper, A3

Kandinsky och RH

March 13, 2012

Kandinsky och RH, olja på papper, A3 (såld)

Gustave Moreau och RH

March 11, 2012

Gustave Moreau och RH, olja på papper, A3 SÅLD

Denna version är ytterst diskret. Endast med svårighet kan man skönja objektets ögonpar under det att det medföljer den sjungande skaldinnan Sapphos dödsbringande färd mot avgrunden.

Profeten och H C Andersen på Carlsbergs bryggerier

March 6, 2012

Alltsedan min teckning av Profeten och H C Andersen på studiebesök i Carlsbergsbryggerierna (2006)väckte intensivt intresse i Karlstad har jag velat möta denna uppmärksamhet med en ny version. Den nya versionen bär titeln Efter avslutat gemensamt studiebesök på Carlsbergsbryggerierna bjuder H C Andersen sin profetgäst farväl, dock blir denna gest på grund av elefantskäl ej uppfattad, teckning A4.